Bestuursmutaties

Posted in: Algemeen
Tags:

In december zijn twee nieuwe bestuurders toegetreden tot het bestuur te weten Alisa Siočić en Freddy de Lang. Wilma van Vliet heeft het bestuur verlaten. Brian Willigenburg zal de functie van penningmeester gaan bekleden, nadat hij dit sinds de ziekte van Ellen Cavaljé al deed als waarnemer. Het bestuur is na deze mutaties weer op volle sterkte.

Wilma stond mede aan de wieg in de opstartfase van de stichting en in de voorbereidingen daarvan. Dankzij Wilma heeft de stichting een goede start kunnen maken. Wilma gaat zich verder ontwikkelen op filantropisch gebied door te werken met gehandicapten die zij onder andere begeleid op vakantieweken en daarnaast zoekt zij de uitdaging in het werken met moeilijk opvoedbare kinderen. Wij willen Wilma hiermee ontzettend veel succes wensen!

Alisa is geboren in Bosnië-Herzegovina. Zij is woonachtig in Arnhem en zet zich al geruime tijd in voor de mensen in Bosnië. Freddy is als militair uitgezonden geweest naar voormalig Joegoslavië en heeft een sterke binding met het land en haar bevolking.

Met het nieuwe bestuur zijn de doelstellingen voor het komende jaar om te investeren in het bedenken van nieuwe acties en de werving van donateurs, het tot een succes maken van ons april project en het verder uitbouwen van de organisatie. Wilt u ons daarbij helpen? Dat kan door het geven van een donatie of door ons te helpen met acties of inzameling van kleding.

Comments

comments

There are no comments published yet.

Leave a Comment

Log in
Change this in Theme Options