Beleidsplan

Hier vindt u de hoofdlijnen van ons actuele beleidsplan.

Voor 2014 hebben wij de volgende doelen:

  • Het helpen van vier families in de regio Srebrenica selfsupporting te worden.
  • Het helpen van voormalig Dutchbatters om terug te keren naar Srebrenica om een verwerkingsproces te ondersteunen en hun medeleven te betuigen.
  • Het informeren van het Nederlandse publiek, met name scholieren, en het te betrekken bij onze werkzaamheden via een scholenplan (projectweken, projecten op locatie in BiH).

Beloningsbeleid:
Project Falcon kent geen beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers. Uitsluitend daadwerkelijk gemaakte kosten tijdens uitvoering van projecten worden vergoed. Voor vergaderingen en uitvoering van acties worden momenteel geen reiskostenvergoedingen etc. verstrekt. Project Falcon hecht eraan te benadrukken dat het onze doelstelling is zoveel mogelijk van de ontvangen donaties te besteden aan haar doelstellingen.

Vermogensbeschikking:
Geen van de bestuurders heeft de beschikking over het vermogen. Bestuurders zijn niet individueel bevoegd tot het doen van grotere uitgaven. Project Falcon heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan strikt noodzakelijk is voor de exploitatie.

Log in
Change this in Theme Options