Beloningsbeleid

In artikel 3.5 van de statuten is het volgende vasgelegd: De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Er is geen directie en/of personeel. Er is dus ook geen beloningsbeleid op van toepassing.

Project Falcon kent dus geen beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers. Uitsluitend daadwerkelijk gemaakte kosten tijdens uitvoering van projecten worden vergoed. Voor vergaderingen en uitvoering van acties worden momenteel geen reis-en onkostenvergoedingen etc. verstrekt. Project Falcon hecht eraan te benadrukken dat het onze doelstelling is zoveel mogelijk van de ontvangen donaties te besteden aan haar doelstellingen.

Log in
Change this in Theme Options