Bonnenverkoop

Zoals je misschien weet ben ik betrokken bij een stichting die vluchtelingen helpt die vanuit vluchtelingenkampen in de Balkan terug keren of zijn teruggekeerd naar hun oorspronkelijke levensgebied (nog steeds actueel 20 jaar na de oorlog!). Zij willen daar terug hun leven opbouwen. Wij helpen ze daarmee in een meerjarig programma om ze weer volledig selfsupporting te maken. Onze hulp bestaat uit het doneren van middelen zoals gereedschappen maar ook zaden en stekjes. Daarnaast uiteraard de nodige adviezen. Wij geven nooit cash geld. Doel is de mensen te activeren en door zelfwerkzaamheid en de bijbehorende trots het leven weer op te kunnen pakken. Het programma heeft een opbouwend karakter, ook vanwege de voorbeeldfunctie naar dorpsgenoten, we beginnen met een klein beetje elementaire hulp, zoals kleding en zaden om een groententuin aan te leggen, hout om de kachel te kunnen stoken (geen gas ter beschikking). Ook een startvoorraad met voedsel om de tijd tot de oogst te overbruggen. Het daaropvolgende hulppakket hangt af van het succes, heeft men hard gewerkt en laten zien dat men goed met de aangeboden hulp om gaat dan krijgt men meer hulp. Is er buiten de  schuld om iets misgegaan, dan helpen we uiteraard ook. Wij proberen een vangnet te zijn voor deze families.

Deze trajecten zijn zeer succesvol en gericht op families die het zelf niet kunnen bolwerken, maar wel optimaal gemotiveerd zijn hun leven te verbeteren. Eén van de succesverhalen is de familie van Omer en Sedina. Toen wij ze voor het eerst ontmoetten sliepen zij op een kale en koude betonvloer onder een gordijntje. Nu 4 jaar later vertellen zij hun verhaal in een korte documentaire gemaakt door VersPers (zie onder).

Om ons werk te kunnen uitvoeren is geld nodig. Met dit geld kunnen wij veel bereiken in korte tijd. Om geld binnen te halen willen wij een bonnenverkoop organiseren.

Mag ik u vragen om een bon ter beschikking te stellen?

Uw schenking kunt in het formulier hieronder doorgeven.

Ik wil u hartelijk danken voor de genomen tijd om dit berichtje te lezen en ook danken voor uw eventuele schenking. Met uw hulp kunnen we dit soort families een toekomst blijven bieden.

De link naar het formulier:
https://docs.google.com/forms/d/1syaw-pE8hgXZrrcWrZoCK68NKLl8eaEueW_opRLM5p8/viewform

De link naar de documentaire:
https://vimeo.com/131574493

Met sportieve groet,

John Nieuwkoop
Vz Project Falcon
Project Falcon is een erkend goed doel
ANBI status dossiernr. 83797
www.projectfalcon.nl

 

Log in
Change this in Theme Options