Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
1) het bijdragen aan een verbeterde levenssfeer van inwoners van (voormalige) oorlogsgebieden dan wel gebieden die daaraan gelijk gesteld kunnen worden.
2) het bijdragen aan het proces van verwerking en afsluiting dat Nederlandse soldaten en veteranen doorgaan, als ze in de hierboven bedoelde gebieden zijn ingezet.
3) het bevorderen van onderlinge contacten tussen de hierboven genoemde doelgroepen.
4) het delen van informatie en kennis en deze op een objectieve manier presenteren aan het grote publiek, zowel binnen Nederland als daarbuiten om zo te streven naar een optimale kennis van het publiek.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Log in
Change this in Theme Options